Weet wie er op de werkvloer staat

U bent verplicht om de identiteit te controleren van iedere nieuwe arbeidskracht. Ook als die persoon niet rechtstreeks voor u werkt, maar op de loonlijst staat bij een aannemer of een andere organisatie die door u is ingeschakeld. U blijft verantwoordelijk voor de identificatie van alle arbeidskrachten die voor u werken. Check ook of de nieuwe arbeidskracht wel in Nederland mag werken.

U kunt een boete krijgen als u arbeidskrachten inschakelt die niet in Nederland mogen werken, of als uw administratie van identiteitsbewijzen niet in orde is.

 • Identificatieplicht

  Identificatieplicht

  Alle arbeidskrachten die bij u werken moeten altijd een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben. Een kopie of een rijbewijs is niet voldoende. Een handig hulpmiddel is het Stappenplan verificatieplicht. Daarmee checkt u gelijk of de persoon wel in Nederland mag werken.

  Administratie van identiteitsbewijzen
  In de regel geldt: u moet in uw administratie een kopie bewaren van de identiteitsbewijzen van alle arbeidskrachten. Ook voor uitzendkrachten uit het buitenland. Maar voor Nederlandse uitzendkrachten geldt: u mag geen kopie bewaren van hun identiteitsbewijs. U moet wel de persoonsgegevens van de Nederlandse uitzendkrachten bewaren in uw administratie.

 • Werkvergunning

  Werkvergunning

  Personen met een paspoort van één van de EER-landen (behalve Kroatië) of van Zwitserland mogen vrij in Nederland werken. Hebben de arbeidskrachten een andere nationaliteit? Dan moeten zij een werkvergunning hebben. Dat kan zijn: een TWV (tewerkstellingsvergunning) of een GVVA (gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid). De TWV is voor personen die korter dan 3 maanden in Nederland komen werken. De GVVA is voor personen die langer dan 3 maanden in Nederland komen werken. Maar voor sommige specifieke groepen gelden afwijkende regels.

  Het uitlenende bedrijf moet ervoor zorgen dat de werkvergunning in orde is. U krijgt een kopie van de werkvergunning. Bewaar die in uw administratie.

  Let op bij contract met bedrijf buiten Nederland
  Heeft u een bedrijf van over de grens ingeschakeld? Als het bedrijf is gevestigd in de EER (exclusief Kroatië) of Zwitserland, dan hoeft u geen werkvergunningen te regelen voor de arbeidskrachten van dit bedrijf. Maar let op de nationaliteit van de arbeidskrachten. Is hun paspoort niet uit de EER (exclusief Kroatië) of Zwitserland? Dan moet hun werkgever bij het UWV melden dat deze personen in Nederland komen werken. Dit is de zogenoemde notificatieplicht bij grensoverschrijdende dienstverlening. Is die notificatie niet gedaan? Dan mogen de werknemers van buiten de EER niet voor u werken.

  Wilt u buitenlandse zzp’ers inschakelen?
  Dan gelden specifieke regels voor de werkvergunning en de aantoonbare zelfstandigheid van de zzp’er. De regels voor buitenlandse zzp’ers vindt u hier.

  • Check of de buitenlandse arbeidskrachten in uw bedrijf een werkvergunning nodig hebben. En of dat in orde is. Gebruik daarbij het Stappenplan verificatieplicht.

   actie opslaan
  • Ga na of uw arbeidskrachten behoren tot een specifieke groep, met afwijkende regels voor hun werkvergunning.

   actie opslaan
  • Bewaar in uw administratie een kopie van de werkvergunning van de arbeidskrachten voor wie een werkvergunning verplicht is. Dat zijn de arbeidskrachten die geen paspoort hebben van één van de EER-landen (exclusief Kroatië) of van Zwitserland.

   actie opslaan
  • Wilt u arbeidskrachten inschakelen via een buitenlands bedrijf dat is gevestigd in de EER? Let op de nationaliteit van de arbeidskrachten. Hebben zij een paspoort van één van de EER-landen (exclusief Kroatië) of van Zwitserland? Dan heeft u voor hen geen werkvergunning nodig. Hebben zij een paspoort uit een ander land? Ook dan heeft u voor hen geen werkvergunning nodig. Maar hun werkgever moet wel notificatie doen bij het UWV. Vraag een bewijs van de notificatie. Zonder notificatie mogen zij niet voor u werken.

   actie opslaan