Eerlijk werken

Eerlijk werken, dat werkt goed!

Iedereen in Nederland heeft recht op eerlijk, gezond en veilig werk. Vanzelfsprekend! Maar helaas gaat het ook nog vaak mis. Er is in Nederland nog steeds uitbuiting, oneerlijke concurrentie en gesjoemel met premies en belastingen. Bedrijven die de regels niet zo nauw nemen, schaden hun eigen werknemers, benadelen hun concurrenten en brengen ernstige schade toe aan de samenleving.

De Inspectie SZW controleert of u zich houdt aan de regels voor eerlijk, gezond en veilig werk. Bij overtredingen riskeert u een boete.


Hoe werkt de zelfinspectie?

Op de volgende pagina’s staan thema’s die voor u van belang zijn. Mét de actiepunten die daarbij horen. Heeft u iets nog niet geregeld? Klik op het actiepunt en het komt op uw actiepuntenlijst. Die staat rechts boven in het scherm. Zo maakt u een lijst met alle acties die u nog wilt uitvoeren. U kunt de lijst downloaden en mailen naar uzelf of een collega.

Algemene richtlijnen

Met deze zelfinspectie checkt u of u voldoet aan de wettelijke verplichtingen voor eerlijk werken. De Inspectie SZW controleert uw bedrijf op deze punten. Daarnaast moet het werk natuurlijk ook gezond en veilig zijn. Dat kunt u checken met de zelfinspectie Arbo op orde!

Deze zelfinspectie is breed van opzet. Het kan zijn dat niet alle informatie voor uw bedrijf van belang is. Maar ook dat informatie over specifieke uitzonderingsgevallen niet is opgenomen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met het informatiepunt van de Rijksoverheid.