Buitenlandse arbeidskrachten

Voor buitenlandse arbeidskrachten gelden aanvullende wettelijke regels. Als werkgever bent u ervoor verantwoordelijk dat die regels worden nageleefd. Niet alleen door uzelf, maar ook door de arbeidskrachten en door het uitzendbureau (als u dat inschakelt). Als één van de partijen in overtreding is, kunt u een boete krijgen.

 • Identificatieplicht

  Identificatieplicht

  Alle arbeidskrachten die voor u werken moeten altijd een geldig en origineel identiteitsbewijs bij zich hebben. Controleer de identiteit van iedere nieuwe arbeidskracht. Ook als die persoon bijvoorbeeld via een uitzendbureau of schoonmaakbedrijf bij u werkt! U blijft verantwoordelijk voor de identificatie van alle arbeidskrachten in uw bedrijf. Een handig hulpmiddel is het Stappenplan verificatieplicht. Daarmee checkt u gelijk of de persoon wel in Nederland mag werken.

  Administratie van identiteitsbewijzen
  In de regel geldt: u moet in uw administratie een kopie bewaren van de identiteitsbewijzen van alle arbeidskrachten die bij u in dienst zijn. Maar voor Nederlandse arbeidskrachten, arbeidskrachten uit andere EER-landen, Zwitserland en Turkije die niet bij u in dienst zijn geldt: u mag geen kopie bewaren van hun identiteitsbewijs. U moet wel de persoonsgegevens van deze uitzendkrachten bewaren in uw administratie.

 • Werkvergunning

  Werkvergunning

  Personen met een paspoort van één van de EER-landen of van Zwitserland mogen vrij in Nederland werken. Hebben de arbeidskrachten een andere nationaliteit? Dan moeten zij een werkvergunning hebben.

  Als zij nog geen werkvergunning hebben, moet u een werkvergunning voor hen aanvragen. Een werkvergunning kan zijn: een TWV (tewerkstellingsvergunning) of een GVVA (gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid). De TWV is voor personen die korter dan 3 maanden in Nederland komen werken. De GVVA is voor personen die langer dan 3 maanden naar Nederland komen. Maar voor sommige specifieke groepen gelden afwijkende regels.

  Let op! De arbeidskracht mag pas starten met werken als u de werkvergunning heeft gekregen.

  Een werkvergunning is altijd voor specifieke werkzaamheden. Uw arbeidskracht mag geen ander werk doen dan het werk dat is genoemd op de vergunning. Op de vergunning kunnen nog andere voorwaarden staan, zoals bijvoorbeeld een maximum aantal werkuren. U moet altijd voldoen aan die voorwaarden.

 • Inlenen van personeel

  Inlenen van personeel

  U kunt personeel inlenen via een uitzendbureau of via een ander bedrijf. Bijvoorbeeld: een schoonmaakbedrijf, een cateringbedrijf of een collega-ondernemer. Zorg dat u in zee gaat met een betrouwbare partij. Check in ieder geval of het uitlenende bedrijf een Waadi-registratie heeft bij de Kamer van Koophandel. ‘Waadi’ staat voor: Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Deze Waadi-registratieplicht geldt voor álle uitleners. Ook buitenlandse uitleners moeten in Nederland een Waadi-registratie hebben!

  Neemt u een uitzendbureau in de arm? Dan moet het uitzendbureau ervoor zorgen dat zijn buitenlandse uitzendkrachten de juiste vergunning hebben om in Nederland te werken. Personen met een paspoort van één van de EER-landen of van Zwitserland mogen vrij in Nederland werken. Hebben de arbeidskrachten een andere nationaliteit? Dan moeten zij een werkvergunning hebben.

  Let op! U heeft een aantal extra verplichtingen voor de arbeidskrachten die niet bij u op de loonlijst staan. Check hier welke verplichtingen dat zijn.

 • Zzp'ers

  Zzp'ers

  Werkt u met zzp’ers uit het buitenland? Zorg dan dat zij werkelijk als zelfstandige voor u werken. Zij moeten bijvoorbeeld de vrijheid hebben om het werk op hun eigen manier uit te voeren. Ze mogen ook zelf hun werktijden bepalen. En er mag geen sprake zijn van een gezagsverhouding. Als zzp’ers bijvoorbeeld moeten meedraaien in een ploeg, gelden zij niet als zelfstandigen. Zij zijn dan (tijdelijke) werknemers. In dat geval moet u voor hen dezelfde belasting en premies afdragen als voor uw eigen werknemers.

  Van buiten de EER? Dan verblijfsvergunning
  Zzp'ers met een paspoort van één van de EER-landen of van Zwitserland mogen vrij in Nederland werken.

  Heeft de zzp’er een andere nationaliteit, dan heeft hij of zij een ‘verblijfsvergunning voor zelfstandige ondernemer’ nodig. De zzp’er moet die zelf aanvragen bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst.

   

  • Ga na of de zzp’er werkelijk zelfstandig is. Bent u echt opdrachtgever, of toch eigenlijk werkgever? Meer informatie hierover vindt u hier.

   actie opslaan
  • Controleer het identiteitsbewijs van de zzp’er om te checken of de zzp’er vrij in Nederland mag werken. Dat mag als de zzp’er een paspoort heeft van één van de EER-landen of van Zwitserland.

   actie opslaan
  • Heeft de zzp’er een andere nationaliteit? Check of de zzp’er een ‘verblijfsvergunning voor zelfstandige ondernemer’ heeft. Zo nee, dan mag de zzp’er niet voor u werken.

   actie opslaan
  • Is de zzp’er niet werkelijk zelfstandig? Dan bent u werkgever. Houd u aan de voorschriften voor beloning en werktijden.

   actie opslaan
 • Buitenlandse studenten

  Buitenlandse studenten

  Studenten met een paspoort van één van de EER-landen of van Zwitserland, mogen vrij in Nederland werken. Voor studenten met een andere nationaliteit moet u een TWV (tewerkstellingsvergunning) aanvragen bij het UWV.

  Let op urenlimiet voor studenten met niet-EER paspoort
  Deze studenten mogen met een TWV maximaal 16 uur per week werken. Dit is géén gemiddeld aantal uren, dus een student mag in één week nooit meer dan 16 uur werken. In de maanden juni, juli en augustus mogen zij met een TWV fulltime werken, maar dan mogen zij niet werken in de overige maanden.

  Let op! Deze urenlimiet geldt voor bijbaantjes, niet voor een stage die een buitenlandse stagiair loopt in het kader van zijn opleiding.

 • Buitenlandse stagiairs

  Buitenlandse stagiairs

  Zijn er buitenlandse stagiairs die voor hun opleiding stage lopen in uw bedrijf? Dan bent u ervoor verantwoordelijk dat ze niet meer uren werken dan uw vaste werknemers. De stagiairs moeten altijd een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben. Het moet bovendien duidelijk zijn dat het gaat om een stage en niet om regulier werk. Daarom moet u een stageovereenkomst sluiten met de stagiair én met de onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling moet daarin verklaren dat de stage relevant is voor de studie. Bewaar de stageovereenkomst in uw administratie. De inspecteur van Inspectie SZW kan hiernaar vragen.

  Opleiding in Nederland? Dan geen TWV
  Volgt de stagiair een opleiding in Nederland? En is de stage relevant voor die opleiding? Dan hoeft u geen TWV aan te vragen voor de stagiair. Die heeft dan namelijk al een verblijfsvergunning in verband met zijn opleiding.

  Opleiding in het buitenland? Dan soms werkvergunning nodig
  Als de stagiair vanuit het buitenland komt om in uw bedrijf stage te lopen, dan moet u in sommige gevallen een werkvergunning voor de stagiair aanvragen. Stagiairs met een paspoort van één van de EER-landen of van Zwitserland, mogen vrij in Nederland werken. Stagiairs met een andere nationaliteit hebben een werkvergunning nodig. Duurt de stage korter dan drie maanden? Dan vraagt u een TWV (tewerkstellingsvergunning) aan bij het UWV. Duurt de stage langer? Dan vraagt u voor de stagiair een GVVA aan bij de IND. GVVA staat voor: gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid.

 • Kennismigranten

  Kennismigranten

  Wilt u een buitenlander met een hogere opleiding een (tijdelijke) aanstelling bieden? Voor personen met een paspoort van één van de EER-landen of van Zwitserland gelden geen speciale eisen. Zij kunnen hier vrij komen werken. Voor personen met een andere nationaliteit moet u in ieder geval een verblijfsvergunning aanvragen. Maar kennismigranten hebben geen  aparte werkvergunning nodig. Ze moeten dan wel voldoen aan een aantal regels. Die regels gaan bijvoorbeeld over de hoogte van het loon. En als werkgever moet u een 'erkend referent' zijn.

  Medewerker van een niet-EU-bedrijf overplaatsen naar Nederland
  Heeft uw bedrijf zijn hoofdkantoor buiten de EU? En wilt u een medewerker overplaatsen van een vestiging buiten de EU naar een Nederlandse vestiging? Dan gelden er andere regels. U leest er meer over op de website van de IND.

 • Au pairs

  Au pairs

  Voor au pairs gelden aparte regels. Zij zijn geen werknemers en mogen ook niet als werknemers behandeld worden. Au pairs zijn jongeren (18 - 31 jaar) die naar Nederland komen om kennis te maken met de Nederlandse cultuur en eventueel de taal te leren. Zij verblijven in een gastgezin. Ze mogen daar licht huishoudelijk werk doen, maar niet meer dan maximaal 8 uur per dag en totaal maximaal 30 uur per week. Ze moeten ten minste twee dagen per week helemaal vrij zijn.

  Wilt u een au pair in huis nemen? Neem dan contact op met een au-pairbureau. Controleer of het bureau of de organisatie is erkend door de IND.

 • Bijzondere groepen: topsporters, topartiesten, geestelijken, enz.

  Bijzondere groepen: topsporters, topartiesten, geestelijken, enz.

  Wilt u een buitenlander uit een van deze bijzondere groepen een (tijdelijke) aanstelling bieden? Voor personen met een paspoort van één van de EER-landen of van Zwitserland gelden geen speciale eisen. Zij kunnen hier vrij komen werken. Voor personen met een andere nationaliteit gelden een aantal regels. U moet in ieder geval een werkvergunning voor hen aanvragen. Daarvoor geldt:

  • Bij verblijf korter dan 3 maanden: u regelt een werkvergunning (TWV) via het UWV.
  • Bij verblijf langer dan 3 maanden: u moet een GVVA aanvragen. U kunt een GVVA aanvragen bij de IND.