Werktijden en rusttijden

Arbeidskrachten mogen niet meer dan een bepaald aantal uren per dag en per week werken. En tussendoor moeten zij voldoende rusttijd krijgen. Dat is vastgelegd in de Arbeidstijdenwet. Hoeveel werktijd en hoeveel rusttijd verschilt per situatie. Het hangt bijvoorbeeld af van de branche waarin u werkt. En van de leeftijd van de arbeidskrachten.

Let op! Heeft iemand meerdere baantjes? Dan moet u als werkgever daarmee rekening houden. De Arbeidstijdenwet geldt voor het totale aantal gewerkte uren.

Voor een aantal specifieke groepen geldt de Arbeidstijdenwet niet of gedeeltelijk.

Uren bijhouden
U moet kunnen aantonen dat uw bedrijf zich houdt aan de wettelijke werk- en rusttijden. Registreer daarom de uren die uw arbeidskrachten werken. Bewaar de urenregistratie in uw administratie.

 • De hoofdregels voor werk- en rusttijden

  De hoofdregels voor werk- en rusttijden

  De hoofdregel is: een volwassen arbeidskracht mag maximaal 12 uur per dienst werken, en maximaal 60 uur per week. Maar hij mag niet elke week dit maximale aantal uren werken. In een periode van 16 weken moet het gemiddelde liggen op maximaal 48 uur per week.

  Voor verschillende branches gelden afwijkende regels. Bijvoorbeeld voor transport, horeca, defensie, scheepvaart, zorg. Ook kan de cao afwijken van de wettelijke arbeidstijden.

  • Zorg dat de arbeidskrachten niet meer werken dan het maximale aantal uren dat voor hen van toepassing is. En dat zij voldoende rusttijd krijgen. Op het ondernemersplein vindt u meer informatie over de maximale werktijden en minimale rusttijden.

   actie opslaan
  • Zet een urenregistratie op voor uw arbeidskrachten. Zet daarin de begin- en eindtijden, pauzes en het aantal gewerkte uren. Bewaar de urenregistratie in uw administratie.

   actie opslaan
  • Voor een aantal specifieke groepen geldt de Arbeidstijdenwet niet of gedeeltelijk. Ga na of uw arbeidskrachten tot één van deze specifieke groepen behoren.

   actie opslaan
  • Lees de brochure ‘De Arbeidstijdenwet’. Die geeft uitgebreide informatie over de arbeidstijden voor verschillende sectoren, nachtdiensten, ploegendiensten, jongeren, enzovoort.

   actie opslaan Download brochure
 • Jongeren tot 18 jaar

  Jongeren tot 18 jaar

  Voor jongeren gelden kortere werktijden. De uren dat zij naar school gaan, tellen ook als werktijd. Zij mogen niet ’s nachts werken en geen overwerk doen. Zij moeten ook langere rusttijden krijgen.

 • Buitenlandse studenten en au pairs

  Buitenlandse studenten en au pairs

  Voor de arbeidstijden van buitenlandse studenten en au pairs gelden andere regels.